روابط جنسی هنگام بارداری

در بین خیلی از پستانداران به محض اینکه موجود ماده حامله می شود دیگر به هیچوجه موجود نر را قبول نکرده و در زمان حاملگی  فعالیت جنسی او از بین می رود. در بین خیلی از مردم بدوی هم روابط جنسی هنگام بارداری و حتی شیر دادن ممنوع می باشد.

Briffault پیشنهاد می کند که مثل دوره قاعدگی این امتناع مربوط به خود زن است و زن های قدیمی جهت ایجاد محدودیت در شوهرانشان در مواقعی که میل جنسی خودشان کم و بیش ساکت بود از موازین بیولوژیکی تبعیت می کرده اند. بعداً این محدودیتها تغییر دیگری پیدا کرد و مربوط به ترس و وحشت موهومی شد.

در هر صورت اصل آن از هر کجا می خواهد باشد این محدودیت ها اهمیت و نیروی خود را در جوامع متمدن از دست داده و روابط جنسی هنگام بارداری نه مضر شناخته می شود و نه گناه.

 بعد از اینکه زن باردار شد تا چه مدت می تواند روابط جنسی را ادامه دهد؟

امروزه همگی معتقدند که اگر بارداری مشی طبیعی  خود را سیرکند روابط جنسی را میتوان حتی تا آخر ۸ یا6 هفته ای که به زایمان ، باقی مانده ادامه داد. در اواخر بارداری باید از مقاربت خودداری کرد که مبادا زایمان زود رس پیش آید و یا عفونت به مهبل و رحم داخل شود.

در هر حال هرگاه سابقه سقط جنین موجود بوده و یا ترشح و علائمی موجود است که دال بر تشدید سقط باشد باید در ماههای اول حاملگی از روابط جنسی خودداری شود. دراین موارد باید بدستور پزشک رفتار کرد .

روابط جنسی هنگام بارداری باید چه از لحاظ چگونگی و چه از لحاظ دفعات ملایم باشد. چون در این موقع به علت تغییر تشریحی، مهبل کوتاه تر و کم عمقتر می شود بنابراین برای احتراز از هر نوع فشاری به مهبل بهتر است از تداخل عمیق احتراز کرد. در موقع نزدیکی نباید به هیچ وجه فشاری بر زن وارد آید. برای تأمین این منظور باید از وضعیت طرفی و یا وضعیت متقاطع استفاده شود زیرا این وضعیت ها برای خانم باردار بهترین و راحت ترین طریقه می باشد.

ادامه مطلب از این سایت